Produktauswahl

Art.-Nr. 100/d - 2020
Zeitkontrolle 2020 > 100/d - 2020
A4, 297 x 210 mm
Art.-Nr. 100/d - 2021
Zeitkontrolle 2021 > 100/d - 2021
A4, 297 x 210 mm
Art.-Nr. 100/f/2020
Contrôle des heures de travail 2020 > 100/f/2020
A4, 297 x 210 mm
Art.-Nr. 100/f/2021
Contrôle des heures de travail 2021 > 100/f/2021
A4, 297 x 210 mm
Art.-Nr. 100/i/2020
Controllo delle ore di lavoro 2020 > 100/i/2020
A4, 297 x 210 mm
Art.-Nr. 100/i/2021
Controllo delle ore di lavoro 2021 > 100/i/2021
A4, 297 x 210 mm
Art.-Nr. 101/d
Fehlzeitmeldung > 101/d
A5, 148 x 210 mm
Art.-Nr. 101/f
Déclaration d'absence > 101/f
A5, 148 x 210 mm
Art.-Nr. 101/i
Annuncio di assenza > 101/i
A5, 148 x 210 mm
Art.-Nr. 102/d
Personalcouvert > 102/d
315 x 240 mm
Art.-Nr. 102/i
Busta per documenti del personale > 102/i
315 x 240 mm
Art.-Nr. 103/d
Persönliches Lohnblatt > 103/d
A4, 297 x 210 mm
Art.-Nr. 103/f
Fiche de salaire personnelle > 103/f
A4, 297 x 210 mm
Art.-Nr. 103/i
Foglio paga personale > 103/i
A4, 297 x 210 mm
Art.-Nr. 105/d
Zirkulationscouvert > 105/d
C4, 324 x 229 mm
Art.-Nr. 120/d
Lohnabrechnung > 120/d
210 x 210 mm
Art.-Nr. 120/f
Bulletin de paie > 120/f
210 x 210 mm
Art.-Nr. 120/i
Busta paga > 120/i
210 x 210 mm
Art.-Nr. 1210 d/f/i
Himmelslaterne > 1210
800 x 600 mm
Art.-Nr. 200 d/f/i - 2020
Übersichtstabelle normal A2 > 200 d/f/i - 2020
A2, 594 x 420 mm
Art.-Nr. 200 d/f/i - 2021
Übersichtstabelle normal A2 > 200 d/f/i - 2021
A2, 594 x 420 mm
Art.-Nr. 205 d/f/i - 2020
Übersichtstabelle Midi > 205 d/f/i - 2020
1000 x 700 mm
Art.-Nr. 205 d/f/i - 2021
Übersichtstabelle Midi > 205 d/f/i - 2021
880 x 600 mm (NEUES FORMAT!)
Art.-Nr. 210 d/f - 2020
Jahresplaner Normal A2 > 210 d/f - 2020
A2, 594 x 420 mm
Art.-Nr. 210 d/f - 2021
Jahresplaner Normal A2 > 210 d/f - 2021
A2, 594 x 420 mm
Art.-Nr. 211 d/f/i - 2020
Jahresplaner Midi > 211 d/f/i - 2020
1000 x 700 mm
Art.-Nr. 211 d/f/i - 2021
Jahresplaner Midi > 211 d/f/i - 2021
880 x 660 mm (NEUES FORMAT!)
Art.-Nr. 2500/d
Geburtstagstafel > 2500
Durchmesser 40 cm
Art.-Nr. 300/d
Block A6/5 «ohne Begleitbrief» > 300/d
105 x 210 mm
Art.-Nr. 303 d/f/i
Begleitbrief A4 > 303 d/f/i
A4, 297 x 210 mm
Art.-Nr. 304 d/f/i
Übermittlungszettel A5 > 304 d/f/i
A5, 105 x 148 mm
Art.-Nr. 305/d
Allzweckformular > 305/d
210 x 210 mm<br>per 100 Garnituren
Art.-Nr. 305/f
Formulaire universel > 305/f
210 x 210 mm
Art.-Nr. 305/i
Modulo universale > 305/i
210 x 210 mm
Art.-Nr. 330 d/f/i
Begleitkarte A5 > 330 d/f/i
A5, 210 x 148 mm
Art.-Nr. 331 d/f/i
Begleit-Garnitur A5 > 331 d/f/i
A5, 210 x 148 mm, <br>
Art.-Nr. 4/310 d/f/i
Begleitbriefgarnitur 4-sprachig > 4/310 d/f/i
210 x 210 mm <br>per 100 Garnituren
Art.-Nr. 4000 d/f/i
Verbenkärtli (vorgedruckt) > 4000 d/f/i
105 x 74 mm
Art.-Nr. 4001 d/f/i
Karteikärtli weiss > 4001
105 x 74 mm
Art.-Nr. 4002 d/f/i
Karteikärtli rosa > 4002
105 x 74 mm
Art.-Nr. 4003 d/f/i
Karteikärtli blau > 4003
105 x 74 mm
Art.-Nr. 4004 d/f/i
Karteikärtli gelb > 4004
105 x 74 mm
Art.-Nr. 4005 d/f/i
Karteikärtli grün > 4005
105 x 74 mm
Art.-Nr. 401 d/f/i
Notizblock A5 > 401 d/f/i
A5, 148 x 210 mm
Art.-Nr. 405 d/f/i
Notizblock A4 > 405 d/f/i
A4, 210 x 297 mm
Art.-Nr. 410 d/f/i
Sitzungs- und Protokollblock > 410 d/f/i
A4, 210 x 297 mm
Art.-Nr. 415
Block 1cm-Karo A4 > 415
A4, 297 x 210 mm
Art.-Nr. 420 d/f/i
Ausmassblock A4 > 420 d/f/i
A4, 210 x 297 mm
Art.-Nr. 421 d/f/i
Ausmassdurchschreibeblock A4 > 421 d/f/i
A4, 210 x 297 mm
Art.-Nr. 430
Millimeterblock A4 > 430
A4, 210 x 297 mm
Art.-Nr. 441.02E d/f/i
Einzahlungsschein rot 105 - A4 > 441.02E d/f/i
A4, 297 x 210 mm
Art.-Nr. 442.05BR d/f/i
Einzahlungsschein orange 609 BR A4 > 442.05BR d/f/i
A4, 297 x 210 mm
Art.-Nr. 442.05ER d/f/i
Einzahlungsschein orange 609 ER A4 > 442.05ER d/f/i
A4, 297 x 210 mm
Art.-Nr. 442.06BX d/f/i
Einzahlungsschein orange BX A4 > 442.06BX d/f/i
A4, 297 x 210 mm
Art.-Nr. 442.06EX d/f/i
Einzahlungsschein orange 609 EX A4 > 442.06EX d/f/i
A4, 297 x 210 mm
Art.-Nr. 451 d/f/i
Telefaxblock > 451 d/f/i
A4, 297 x 210 mm
Art.-Nr. 460
Block 4-mm Karo A4 > 460
A4, 210 x 297 mm
Art.-Nr. 465
Block 4 mm-Karo A5 > 465
A5, 148 x 210 mm
Art.-Nr. 480
Block neutral A4 > 480
A4, 210 x 297 mm
Art.-Nr. 485
Block neutral A5 > 485
A5, 148 x 210
Art.-Nr. 500 d/f/i - 2020
Monatskalender «Giraffe» > 500 d/f/i - 2020
107 x 560 mm, Feldhöhe ca. 14 mm
Art.-Nr. 500 d/f/i - 2021
Monatskalender «Giraffe» > 500 d/f/i - 2021
107 x 560 mm, Feldhöhe ca. 14 mm
Art.-Nr. 503 d/f/i - 2020
3-Monatskalender > 503 d/f/i - 2020
A2, 420 x 594 mm
Art.-Nr. 503 d/f/i - 2021
3-Monatskalender > 503 d/f/i - 2021
A2, 420 x 594 mm
Art.-Nr. 511 d/f/i - 2020
Stellkalender > 511 d/f/i - 2020
115 x 165 mm
Art.-Nr. 511 d/f/i - 2021
Stellkalender > 511 d/f/i - 2021
115 x 165 mm
Art.-Nr. 520 d/f/i - 2020
Pultplaner datiert > 520 d/f/i - 2020
A2, 594 x 420 mm
Art.-Nr. 520 d/f/i - 2021
Pultplaner datiert > 520 d/f/i - 2021
A2, 594 x 420 mm
Art.-Nr. 521 d/f/i
Wochen-Pultplaner undatiert > 521 d/f/i
A2, 594 x 420 mm
Art.-Nr. 525 d/f/i
Wochenstunden-Planer > 525 d/f/i
A2, 594 x 420 mm
Art.-Nr. 530
Pultunterlage Millimeter > 530
A2, 594 x 420 mm
Art.-Nr. 531
Pultunterlage 4mm Karo > 531
A2, 594 x 420 mm
Art.-Nr. 532
Pultunterlage Statistik > 532
A2, 594 x 420 mm
Art.-Nr. 533 d/f/i
Pultunterlage unbedruckt > 533
A2, 594 x 420 mm
Art.-Nr. 550 d/f/i - 20-24
5-Jahresübersicht > 550 d/f/i - 20-24
A4, 297 x 210 mm
Art.-Nr. 550 d/f/i - 21-25
5-Jahresübersicht > 550 d/f/i - 21-25
A4, 297 x 210 mm
Art.-Nr. 551 d/f/i - 2020
Jahresübersicht Mini A4 > 551 d/f/i - 2020
A4, 297 x 210
Art.-Nr. 551 d/f/i - 2021
Jahresübersicht Mini A4 > 551 d/f/i - 2021
A4, 297 x 210
Art.-Nr. 553 d/f/i - 2020
Jahresübersicht Klein A3 > 553 d/f/i - 2020
A3, 420 x 297 mm
Art.-Nr. 553 d/f/i - 2021
Jahresübersicht Klein A3 > 553 d/f/i - 2021
A3, 420 x 297 mm
Art.-Nr. 555 d/f/i - 19-32
10-Jahresübersicht > 555 d/f/i - 19-32
A4, 297 x 210 mm
Art.-Nr. 560 d/f/i - 2020
Jahresübersicht Normal A2 > 560 d/f/i - 2020
A2, 594 x 420 mm
Art.-Nr. 560 d/f/i - 2021
Jahresübersicht Normal A2 > 560 d/f/i - 2021
A2, 594 x 420 mm
Art.-Nr. 561 d/f/i - 2020
Jahresübersicht Maxi > 561 d/f/i - 2020
A0, 1190 x 840 mm
Art.-Nr. 561 d/f/i - 2021
Jahresübersicht Maxi > 561 d/f/i - 2021
A0, 1190 x 840 mm
Art.-Nr. 564 d/f/i/e - 2020
Jahresübersicht Midi > 564 d/f/i/e - 2020
1000 x 700 mm
Art.-Nr. 564 d/f/i/e - 2021
Jahresübersicht Midi > 564 d/f/i/e - 2021
880 x 600 mm (NEUES FORMAT!)
Art.-Nr. 565 d/f/i - 2019/20
Schuljahresübersicht 19/20 > 565 d/f/i - 2019/20
1000 x 700 mm
Art.-Nr. 565 d/f/i - 2020/21
Schuljahresübersicht 20/21 > 565 d/f/i - 2020/21
880 x 660 mm
Art.-Nr. 565 d/f/i - 2021/22
Schuljahresübersicht 21/22 > 565 d/f/i - 2021/22
880 x 660 mm
Art.-Nr. 565 d/f/i - 2022/23
Schuljahresübersicht 22/23 > 565 d/f/i - 2022/23
880 x 660 mm
Art.-Nr. 600 d/f/i - 2021
Terminplaner > 600 d/f/i - 2021
594 x 210 mm
Art.-Nr. 610/d
Wochenplaner > 610/d
A4, 297 x 210 mm
Art.-Nr. 610/f
Horaire hebdomadaire > 610/f
A4, 297 x 210 mm
Art.-Nr. 610/i
Planner settimanale > 610/i
A4, 297 x 210 mm
Art.-Nr. 750 d/f/i/e/sp - 2020
Pultagenda A5 > 750 d/f/i/e/sp - 2020
150 x 210 mm
Art.-Nr. 750 d/f/i/e/sp - 2021
Pultagenda A5 > 750 d/f/i/e/sp - 2021
150 x 210 mm
Art.-Nr. 755 d/f/i - 2020
Agenda Wochentimer > 755 d/f/i - 2020
210 x 265 mm
Art.-Nr. 755 d/f/i - 2021
Agenda Wochentimer > 755 d/f/i - 2021
210 x 265 mm
Art.-Nr. 758 d/f/i - 2021
Wochenagenda Wiro 2021 > 758 d/f/i - 2021
194 x 265 mm
Art.-Nr. 790
Schreibunterlage Schweiz > 790
620 x 440 mm
Art.-Nr. 791
Schreibunterlage Europa > 791
620 x 440 mm
Art.-Nr. 792
Schreibunterlage Welt > 792
620 x 440 mm
Art.-Nr. 840 d/f/i - 2020
Agenda Tischkalender quer > 840 d/f/i - 2020
297 x 110 mm
Art.-Nr. 840 d/f/i - 2021
Agenda Tischkalender quer > 840 d/f/i - 2021
297 x 110 mm
Art.-Nr. 904
Graukarton A4 > 904
A4, 297 x 210 mm
Art.-Nr. 905
Graukarton A5 > 905
A5, 210 x 148 mm
Art.-Nr. 906
Graukarton A6 > 906
A6, 105 x 148 mm
Art.-Nr. 907
Notizzettel 9,5 x 9,5 cm > 907
95 x 95 mm
Art.-Nr. 908
Notizzettel A6 10,5 x 14,8 cm > 908
A6, 148 x 105 mm
Art.-Nr. 909
Notizzettel A7, 7,4 x 10,5 cm > 909
A7, 74 x 105 mm
Art.-Nr. 910
Notizzettel A6 + A7 > 910
A6, 105x148 mm - A7, 74x105 mm
Art.-Nr. 951 d/f/i
Block Tauschgeschäft > 951 d/f/i
A5, 148 x 201 mm
Art.-Nr. 961 d/f/i
Block Lieferschein > 961 d/f/i
A5, 148 x 201 mm
Art.-Nr. 971 d/f/i
Block Quittung > 971 d/f/i
A5, 148 x 201 mm
Art.-Nr. 981 d/f/i
Block Rechnung > 981 d/f/i
A5, 148 x 201 mm
Art.-Nr. 99_29469.10
Ordo Classico weiss 10
220 x 310 mm (Sichtfenster 180 x 100 mm)
Art.-Nr. 99_29469.31
Ordo Classico blau 31
220 x 310 mm (Sichtfenster 180 x 100 mm)
Art.-Nr. 99_29469.32
Ordo Classico intensivblau 32
220 x 310 mm (Sichtfenster 180 x 100 mm)
Art.-Nr. 99_29469.33
Ordo Classico königsblau 33
220 x 310 mm (Sichtfenster 180 x 100 mm)
Art.-Nr. 99_29469.41
Ordo Classico hellchamois 41
220 x 310 mm (Sichtfenster 180 x 100 mm)
Art.-Nr. 99_29469.42
Ordo Classico goldgelb 42
220 x 310 mm (Sichtfenster 180 x 100 mm)
Art.-Nr. 99_29469.51
Ordo Classico rosa 51
220 x 310 mm (Sichtfenster 180 x 100 mm)
Art.-Nr. 99_29469.61
Ordo Classico grasgrün 61
220 x 310 mm (Sichtfenster 180 x 100 mm)
Art.-Nr. 99_29469.62
Ordo Classico intensivgrün 62
220 x 310 mm (Sichtfenster 180 x 100 mm)
Art.-Nr. 99_29469.71
Ordo Classico gelb 71
220 x 310 mm (Sichtfenster 180 x 100 mm)
Art.-Nr. 99_29469.72
Ordo Classico intensivgelb 72
220 x 310 mm (Sichtfenster 180 x 100 mm)
Art.-Nr. 99_29469.82
Ordo Classico orange 82
220 x 310 mm (Sichtfenster 180 x 100 mm)
Art.-Nr. 99_29469.92
Ordo Classico intensivrot 92
220 x 310 mm (Sichtfenster 180 x 100 mm)
Art.-Nr. 99_29489.10
Ordo Classico weiss 10, mit Linien, 1farbig schwarz
220 x 310 mm (Sichtfenster 180 x 100 mm)
Art.-Nr. 99_29489.31
Ordo Classico blau 31, mit Linien, 1farbig schwarz
220 x 310 mm (Sichtfenster 180 x 100 mm)
Art.-Nr. 99_29489.32
Ordo Classico intensivblau 32, mit Linien, 1farbig schwarz
220 x 310 mm (Sichtfenster 180 x 100 mm)
Art.-Nr. 99_29489.33
Ordo Classico königsblau 33, mit Linien, 1farbig schwarz
220 x 310 mm (Sichtfenster 180 x 100 mm)
Art.-Nr. 99_29489.41
Ordo Classico hellchamois 41, mit Linien, 1farbig schwarz
220 x 310 mm (Sichtfenster 180 x 100 mm)
Art.-Nr. 99_29489.42
Ordo Classico goldgelb 42, mit Linien, 1farbig schwarz
220 x 310 mm (Sichtfenster 180 x 100 mm)
Art.-Nr. 99_29489.51
Ordo Classico rosa 51, mit Linien, 1farbig schwarz
220 x 310 mm (Sichtfenster 180 x 100 mm)
Art.-Nr. 99_29489.61
Ordo Classico grasgrün 61, mit Linien, 1farbig schwarz
220 x 310 mm (Sichtfenster 180 x 100 mm)
Art.-Nr. 99_29489.62
Ordo Classico intensivgrün 62, mit Linien, 1farbig schwarz
220 x 310 mm (Sichtfenster 180 x 100 mm)
Art.-Nr. 99_29489.71
Ordo Classico gelb 71, mit Linien, 1farbig schwarz
220 x 310 mm (Sichtfenster 180 x 100 mm)
Art.-Nr. 99_29489.72
Ordo Classico intensivgelb 72, mit Linien, 1farbig schwarz
220 x 310 mm (Sichtfenster 180 x 100 mm)
Art.-Nr. 99_29489.82
Ordo Classico orange 82, mit Linien, 1farbig schwarz
220 x 310 mm (Sichtfenster 180 x 100 mm)
Art.-Nr. 99_29489.92
Ordo Classico intensivrot 92, mit Linien, 1farbig schwarz
220 x 310 mm (Sichtfenster 180 x 100 mm)
Art.-Nr. 99_73695.00
Ordo Classico assortiert, mit Linien, 1farbig schwarz, Blister zu 2x5 Stk.
220 x 310 mm (Sichtfenster 180 x 100 mm)
Art.-Nr. 991 d/f/i
Mehrzweckblock > 991 d/f/i
A5, 148 x 201 mm
Art.-Nr. KOP-002-A3
Kopierpapier A3 PREMIUM geriest
A3, 297 x 420 mm
Art.-Nr. KOP-002-A4
Kopierpapier A4 PREMIUM geriest
A4, 297 x 210 mm
Art.-Nr. KOP-002-A4K
Kopierpapier A4 PREMIUM Kleverbox
A4, 297 x 210 mm
Art.-Nr. KOP-005-A3
Kopierpapier A3 RECYCLING «1» geriest
A3, 297 x 420 mm
Art.-Nr. KOP-005-A4
Kopierpapier A4 RECYCLING «1» geriest
A4, 297 x 210 mm
Art.-Nr. KP01_Plano
Kopierpapier A4 PlanoSpeed geriest
A4, 297 x 210 mm
Art.-Nr. KP02_Multi
Kopierpapier A4 Multicopy geriest
A4, 297 x 210 mm
Art.-Nr. KP03_BioTo
Kopierpapier A4 Bio Top 3 geriest
A4, 297 x 210 mm
Art.-Nr. QR_20_A4
QR-Rechnung - A4 > QR_20 d/f/i
A4, 297 x 210 mm